חג חנוכה שמח לכל משפחת היחידה לקידום נוער - היל"ה

כולם מוזמנים לפעילות חנוכה
ביום א' 22.12.19 בשעה 13:00 ביחידה

בהצלחה לכל תלמידינו בבחינות מועד חורף
ראו לוח מבחנים מצורף

חופשת חנוכה תתקיים בין

התאריכים 24-30.12.19

חוזרים ללימודים ביום ג' 31.12.19

היחידה לקידום נוער בתמונות

הודעות ועדכונים

  • חג חנוכה שמח לכל משפחת היחידה לקידום נוער – היל"ה כולם מוזמנים לפעילות חנוכהביום א' 22.12.19 בשעה 13:00 ביחידה בהצלחה לכל תלמידינו בבחינות מועד חורף
  • חג חנוכה שמח לכל משפחת היחידה לקידום נוער – היל"ה כולם מוזמנים לפעילות חנוכהביום א' 22.12.19 בשעה 13:00 ביחידה בהצלחה לכל תלמידינו בבחינות מועד חורף
  • תקציר מופיע כאן תקציר מופיע כאן תקציר מופיע כאן
  • תקציר מופיע כאן תקציר מופיע כאן תקציר מופיע כאן
הגדרות כלליות כניסה למערכת